Zlatý paprsek – dárek od Metatrona

Obdržela jsem vysvětlení k aktivaci Zlatého paprsku půvabu a milosti během energetického kontaktu s Metatronem.

V tomto manuálu zjistíš, co je jmenovaný Zlatý paprsek, kde se nachází a jak jej můžeš sám/sama aktivovat.

Je pro mne velkou radostí, že si tě tento dárek od Metatrona našel. ☺

Channeling Nanebevzatého Mistra Ježíše

určeno všem

„Tváří v tvář smrti budeš vidět život. Tváří v tvář svému božství budeš láskou. Tváří v tvář radosti z poznání budeš znát milost…

Růst, vývoj, uskutečnit sen, aby bylo probuzení božské. Metatron, vůdce andělů, vám dává požehnání Zlatého paprsky půvabu a milosti. Prociťujte Světlo, které je životem. Prociťujte a vezměte tu radost a naději, které jsou také částí tohoto Zlatého paprsku. Energie tohoto paprsku nechť v tobě vzestoupí a dá tvému tělu Světlo života. Dáváme vám tuto zkušenost, která vás učiní citlivými pro další cestu. Prociťte Světlo vašeho života a užívejte tuto vaši energii. V tomto Světle jste v bezpečí. Buďte opatrní. Tak hovořím k vám s otcovskou láskou.“

Channeling od Metatrona

určeno všem

„Na druhé straně této strany je Bytí. Zlatý paprsek vám dá okamžik vědění, okamžik dokonalé lásky. Nechte se pozvednout ze sevření strnulého všedního dne do Světla. Prociťte tuto lehkost, půvab zlatého paprsku, který vás zahalí láskou a s láskou ponese. Buďte požehnání.“

Určeno mně

„Dáváme ti tento Zlatý paprsek k předávání lidem, k jejich probuzení. Síla Zlatého paprsku je již v každém člověku přítomna a jen potřebuje aktivovat. – Zpět ke kořenům, zpět ke tvému božství – vyslov: Probouzím v sobě Zlatý paprsek půvabu a milosti a pociťuji v sobě Světlo života. Já jsem.“

Aktivuj v sobě Zlatý paprsek

Metatron míní v první části svého channelingu pro mne, že mi dává tak říkajíc „návod“ k probuzení Zlatého paprsku, abych jej mohla dát dále. Druhá část textu je potom již pokyn, jak můžeš v sobě ty sám tento paprsek aktivovat.

Můžeš aktivaci provést např. ve formě meditace. Dopřej si trochu klidu a jemné hudby. Požádej Metatrona a pokud chceš, také Nanebevzatého Mistra Ježíše nebo jiné s tebou spojené bytosti Světla o jejich přítomnost a doprovod. Prociťuj vzestupující energii a vyslov obě věty:

„Probouzím v sobě Zlatý paprsek půvabu a milosti

a pociťuji v sobě Světlo života. Já jsem.“

Potom pociťuj, co se v tobě děje a užívej si tohoto zážitku.

Použití

Můžeš kdykoliv opět procítit energetický tok tohoto Zlatého paprsku půvabu a milosti, když jej o to požádáš. K tomu nejsou žádná doporučená slova. Přej si to a stane se to.

Jak je cítit energie paprsku….?

Může se v tobě rozlít „povznášející“ pocit, jako bys byl/a něčím vyzvednut/a. Teplo, mravenčení, ticho… Jdi do toho bez předchozí představy a nech se překvapit, jak budeš tuto aktivaci v sobě pociťovat.

Tento energetický paprsek nelze nabízet jako prostředek k léčení nebo ošetření.

Tzv. channelingy (poselství od Metatrona a Nanebevzatého Mistra Ježíše) jsou mé osobní dojmy a pocity. Nečiním si nároky na předávání těchto poselství jako pevných tvrzení. Jsou to moje vlastní interpretace.

Dar nebe…

Tato aktivace Zlatého paprsku v tobě není komerční nabídkou. Sám/sama ji můžeš obdržet od člověka, který ti chce udělat radost. Také ty daruj tuto aktivaci milým přátelům, známým nebo jiným lidem tak, že jednoduše předáš tato skripta.

Láska a Metatronovo Světlo pro tebe…..

@ Nicole Marie Harmann