Shamballa 2002

Tato energie transformuje mentální a emocionální zátěže a čistí karmu.Uvolňuje stará pouta a umožňuje tak nové náhledy, hlubší pochopení a změnu chování, vedoucí ke svobodné volbě.Člověk se tak může oddat hře života, jeho výšinám i hlubinám, aniž by se jimi nechal polapit.Z toho povstává vnitřní svoboda.Obsahem 2002 symbolů se stala novějším a rozšířenějším systémem, než energie původní.Při zasvěcení bude vpraveno do vaší aury ještě dalších 978 symbolů, tato síla ještě více očišťuje a přelaďuje naši duši na vyšší úroveň poznání a umožňuje nám duchovní a duševní růst.Symboly před vstupem do těla procházejí automatickým výběrem, podle toho, co naše bytost potřebuje k harmonickému zachování všech tělesných funkcí. Dále jsou tyto symboly přenášeny telepaticky přímo do energetického systému zasvěcovaného a mohou tak zvýšit frekvenci vibrací na vyšší kmitočty.V roce 2006 tuto energii channeloval můj kamarád Mgr. Zbyněk Kostrhun po té co jsem mu zasvětil Shamballu 1024. Oproti energii 1024 je Shamballa více zemitá a má tak blízko k energetickému léčení, které Zbyněk prováděl. Může být také lépe vnímaná pro širší okruh lidí (Shamballa 1024 díky svým vysokým vyvracím, není určena pro každého, ale spíše pro užší skupinu lidí, kteří její energie cítí velmi dobře).

Je prezentována Mistrem Saint Germaniem, Nanebevzetími Mistry a řadou dalších Světelných bytostí.Jejím prostřednictvím jsme také spojeni  s energií Mistrů a Mistryň, kteří nám svojí láskou a Světlem pomáhají k vzestupu.Intenzita energie Shamballa 2002 je vnímána intenzivněji, je ostřejší a výraznější, než u starších systémů.Všechny čtyři stupně Shambally 2002 se mistrům předávají pouze jedním zasvěcením.Energií Shamballa  můžeme čistit prostory i lidi od všeho špatného a nabíjet je pozitivní energií, aktivovat kameny, zbavovat potraviny disharmonických energií a vzorců atd.Mantra z pokladu srdce St. Gernaina

.„ JÁ JSEM“ ta síla nekonečné lásky Zvětšující se, až je vítěznou…Svět bez konce….