Shamballa 1024

Reiki je dar Boží a můj, Saint Germaina. Není to jenom systém léčení, ale je to systém, který uspíší Tvůj spirituální vývoj. K systému Shamballa byl přidán větší počet informací než k metodě, kterou vyučoval Dr.  Mikao Usui. To je také důvod, proč jsme tento systém nazvali Shamballa. Větší část tohoto systému, pocházejícímu z Atlantidy, byla tisíce let ztracená. Nyní jsem zde, abych ji znovuaktivoval. Pokud už jsi jednou byl naladěn na paprsek reiki, budeš na něj naladěn jednou provždy. Vy všichni jste už v dřívějších životech byli naladěni na paprsek Reiki a nyní jste sem přišli znovu, abyste si na to opět vzpomněli. Když budeš používat Shamballa metodu pro sebe a pro ostatní, budeš osvícen.

Země se mění a rozhodla se, že se stane celistvou. Učiní to s Tebou a nebo bez Tebe. Můžeš jí pomoci tím, že budeš ji a její obyvatele léčit. To bude celý přechod harmonizovat. Využij můj dar pro Tebe, abys ji a sebe dovedl k celistvosti. Není žádný důvod, abyste Ty a Tvá planeta procházeli traumatizujícími změnami, pokud se budeš ubírat do Světla. Když se oddáš Světlu, dosáhneš svobody. Osvobodíš se od strachu, od  nemocí a od smrti. Můžeš být nesmrtelný, když budeš chtít. Tvé tělo se přemění na Světlo. To je Tvé právo od narození, tak se svobodně rozhodni a staň se celistvým.

Jsem ti pro vždy k službám.

Jsem Nanebevzatý Mistr St. Germain

(Toto bylo channelováno v březnu 1996 Dr. Johnem Armitage.)

 

Reiki byl systém, který byl vyvinut ve staré Atlantidě. Byl vyvinut v chrámu léčení jedním vysokým knězem, který je teď znám jako Nanebevzatý Mistr St. Germain. Tento kněz opustil centrální chrám
v Atlantidě a odcestoval do dalekých hor na tomto ostrově a založil vlastní družinu Atlanťanů, kteří se nazývali Inspirovaní. Inspirovaní se oddělili od ostatních Atlanťanů. Pokoušeli se vyvinout techniku, pomocí které by harmonizovali spirituální vývoj všech Atlanťanů a ukončili diskriminaci fyzického a spirituálního vývoje. Mnoho Atlanťanů, o kterých se myslelo, že zaostávají fyzicky a spirituálně, se stali otroky kněžích a kněžek královské rodiny Atlantského ostrova. St. Germainovi byly za jeho života dány symboly, které se mohly přenášet telepaticky přímo do energetického systému osoby a které mohly tak dalece zvýšit frekvenci kmitů, že se spirituální handicap té osoby vyrovnal na úroveň ostatních Atlanťanů. Bylo mu předáno 22 symbolů – Mistrovské číslo. Když byla Atlantida zničena, odcestoval St. Germain s několika ze své družiny do starého Tibetu. Snažili se také tam pokračovat ve své práci, pozvednutí spirituálního vědomí. Aby mohli sledovat, jak by se jejich práce mohla rozšiřovat, předali vědění o 3 symbolech několika jedincům, kteří bydleli nedaleko Atlanťanů. Mnoho z nich používalo symboly správně a postupovalo ve svém spirituálním vývoji kupředu. Jiní používali symboly pro temné, negativní účely, hodné vyobcování. Prznili a zneužívali symboly a tím je změnili. St. German a Inspirovaní se rozhodli, že by nebylo dobré dát jim všech 22 symbolů a tím zabránili, aby byl jejich duch zkorumpován mocí. Reiki systém (podle Usui), tak jak je dnes praktikován, tedy není kompletní.

Je to systém, který spočívá na symbolech. Některé byly vytaženy z Akašovy kroniky a jiné byly předány  Saint Germainem lidstvu. Některé jsou vymyšleny a vytvořeny, aby přitahovali jiné druhy energií.

Nyní bylo Saint Germainem oznámeno, že existuje v celém systému Shamballa 352 symbolů, které  odpovídají 352 stupňům / Iniciacím a vedou zpět k prameni tohoto kosmického dne. Jak nahoře, tak dole.

Tyto informace byly nedávno channelovány Dr. Johnem Armitage prostřednictvím kolektivního vědomí Mistrů a Mistryň ze Shambally (Nanebevzatých Mistrů). Shamballa – multidimensionální léčebná technika –  je víc, než jen další léčebný systém. Ve spolupráci s těmito vyššími stupni energií se urychlí rozšíření Tvého vědomí. Mistrům systému Shamballa je dána možnost dosáhnout skrze další iniciace, které odpovídají 12 dimenzím Shambally, aby se zvedlo množství energie, kterou můžeš channelovat, abys mohl všechny dovést zpět k celistvosti. (to co je tu napsáno, jsem převzal z podkladů pro Shamballa stupeň 1,  staršího systému s 352 Symboly)

Shamballa 1024 díky svým vysokým vyvracím, není určena pro každého, ale spíše pro užší skupinu lidí, kteří její energie cítí velmi dobře a velmi po ni touží. Vnímají už tuto potřebu předem. Pokud si nejste jistí zasvěcením do této energie, zkuste raději Shamballu 2002, kterou také mám ve své nabídce.