Seichem reiki

Seichim Reiki (SKHM, Sekhem, Seichem) – je stará léčivá energie, používaná již ve starém Egyptě. Tato duchovní energie má jinou vibrační frekvenci, než klasické reiki. Seichim byla známá již ve starém Egyptě, kde s ní pracovali kněží ve svých chrámech.

Seichim pravděpodobně vzniklo již v dobách staré Atlantidy. Říká se, že Seichim je prapůvodcem všech systémů, které léčí formou přikládání rukou.

Zakladatelem dnešního Seichim se stal v roce 1980 Patrick Zeigler, který poté, co se mu podařilo přespat ve Velké pyramidě v Gíze (zůstal zde bez povolení úřadů) prožil několik mystických zážitků. Energii obdržel prostřednictvím zasvěcení súfijským mistrem v Khartoumu. Po návratu do Ameriky ještě kombinoval toto učení s klasickým Usuiho reiki.

V současné době je toto učení nabízeno v několika verzích, včetně rozdílných názvů, zato však s energií, která svou intenzitou stojí za to. Léčí ve fyzickém, psychickém, mentálním, emocionálním a duchovním těle, léčí karmu, blokády, psychiku.

Zasvěcení do Seichim je podstatně silnější a intenzivnější než Usuiho Reiki. Seichim Reiki pracuje se symboly, silně zvyšuje energetický potenciál, zvyšuje tělesné, emocionální a duševní aspekty bezpodmínečné lásky, rozpouští zármutek, smutek, stres a další bloky, vyrovnává Jin a Jang, a zvyšuje spojení mezi Středním a Vyšším Já.

Někteří Mistři vyučují a rozdělují Seichim reiki do tří stupňů (tři úrovně, 7 facet), přičemž první dvě úrovně nahrazují I. a II. stupeň klasické Reiki – a teprve třetí úroveň pracuje se Seichim reiki.

Běžně se však Seichim reiki vyučuje ve dvou stupních

Zasvěcení probíhá na dálku.

I. stupeň

První stupeň zahrnuje veškeré učivo, týkající se Seichim reiki – předání znaků. Podmínkou pro I. stupeň Seichim reiki tedy je, že žáci musí již mít za sebou I. a II. stupeň reiki Usuiho systému.

Pro koho je zasvěcení vhodné:

Do Seichim 1 může být zasvěcen již absolvent Reiki 2.

II. stupeň – Mistr/Učitel

Stupeň pro učitele, podmínkou je Reiki 3 mistr učitel