Ra Sheeba

Lidé chtějí vědět, co je to energie Ra-Sheeba, odkud se vzala a jak působí, takže se pokusím zodpovědět tyto otázky s ohledem na to, co už v této ranné fázi vývoje o Ra-Sheeba víme.

Ra Sheeba je velice mocná a silná část univerzální léčivé energie, která je tu k dispozici.

Když se kolektivní vibrace lidstva dostali na požadovanou úroveň, tak se otevřel vortex informací a začala tudy proudit energie. Naposledy lidstvo dosáhlo této úrovně v Egyptě, když „Ti kdo hlídají“ se konečně dostali na tuto úroveň. Hlavními aktéři byli připraveni a ten, kdo měl sílu toto předávat lidem byl Faraón. Po Faraónově smrti bylo vše ztraceno.

Takže teď jsou hlavní hráči znovu zpátky na šachovnici a jsou připraveni tuto energii znovu pojmout. Tentokrát ji ale pojme velké množství lidí a bude také pomáhat k dosažení nanebevzetí celého lidstva. Tentokrát tato energie nebude zneužívána! A také tomu tak už nemůže být, protože tuto energii ovlivňuje velká skupina lidí a ne jednotlivec. Pokud bude s touto energií pracovat dost lidí a v jednotě, potom bude energie proudit, jako nikdy předtím. Toto je naprosto poprvé, kdy byla energie Ra zkombinovaná z energií Sheeba.

„SHEEBA“ – Sexuální, tvořivá, radostná, vyjádření lásky, ženská „část kuželu universální léčivé energie, která vede přímo ke zdroji.

„RA“ – Zdroj, přímo z Velkého centrálního Slunce.

„Sheeba“ ukazuje cestu k „Ra“. Jenom skrze Sheeba se můžeme propojit s „Ra“ a najít tak opravdovou cestu domů.

Ra Sheeba léčení pracuje přímo na čakrách. Mění naše DNA a elektromagnetické pole. Tímto způsobem nás také učí a propojuje s Láskou. Láska je totiž to, co nám pomáhá se vyvíjet na všech úrovních.

Potřebujeme sebou tuto energii nechat proudit a dovolit této vibraci, aby nás změnila. Potřebujeme nechat proudit Světlo. Ukažme toto světlo všem a uvidíme, kdo jej pozná.