Melchizedek

Melchizedek je biblická postava z knihy Genesis, kde se také o založení řádu Melchizedeků píše.  Ve své podstatě znamená slovo Melchizedek jednotu v bratrství lidí. V hebrejštině  je to vlastně kombinace dvou slov ‚Mlg‘ ( král ) a ‚Zdk‘ ( správná cesta, spravedlnost ).  Znamená  tedy volně přeloženo ‚ Král spravedlnosti‘.Vyjádřeno lépe je to ‚správné užívání vědomí‘  a  ‚mentálních schopností‘.

Řád Melchizedeků nás učí skrze inspiraci používat a objevovat svoji vnitřní sílu,

používat čistotu srdce a pomáhat lidem v jejich duchovním růstu.

Většina lidí vnímá  Universum a dění okolo nás ryze materialisticky  a co nevidí na vlastní oči a  co si nemůže osahat, to odmítá jako dogma, pověry, výmysly, šarlatánství atd.

Někteří z Vás ale časem docházejí k poznání, že existují také jiné zákony, než ty,

které si tvoříme my lidé a které se vesele mění dle toho, kdo je právě ‚u vesla‘.

Jsou to zákony duchovní, zákony Universa, které jsou neměnné a ke kterým

se dříve, či později dopracujeme všichni.

Řád Melchizedeků je určen těm, kteří jsou otevřeni přijmout změny

ve svém myšlení a je to učení určené k duchovnímu růstu.

Stejně jako u Ra-Sheeby, také zde platí, že na toto zasvěcení

přijdou opět jen ti, které osloví už samotný název a kteří si ‚vzpomenou‘.

 

Tradice řádu Melchizedeků začíná ca. před 4000 lety a rozšířila se do rozličných kultur, jako je Asyrie, Babylon a promíchala se s Egyptským mysteriem.

Egyptští faraoni a kněží ochraňovali toto tajné učení, které se ani zubem času

neměnilo, ba spíše naopak k němu přibývaly nové vědomosti.

Tímto učením byli ovlivněni učenci známých jmen, jako jsou Platon, Solon,

Sokrates.Říká se, že pastorem tohoto řádu byli Paracelsus, Isaac Newton a další

myslitelé dřávějších časů.

Zasvěcení do tohoto řádu se skládá ze dvou stupňů, ve kterých je dohromady

19.zasvěcení, které rozšiřují stupeň vědomí, zvyšují frekvenci aury a všech

éterických těl.  Těmito zasvěceními dostáváme intuitivní přístup

ke starým znalostem.

 

Do 1. stupně spadá 11. zasvěcení a do 2. stupně 8. zasvěcení.

1.zasvěcení:

Shakti

Přináší lásku, soucit a harmonii do života. Je to speciální dárek tohoto řádu.

2.zasvěcení

Uzemnění

Uzemňuje žáka a posiluje u něj vědomí reality

3.zasvěcení

Duchovní schopnosti

Toto zasvěcení vede ke větší objektivitě žáka správně rozlišovat

a posuzovat různé situace v rozlišných úhlech pohledu.

4.zasvěcení

Komunikace

Pomáhá v nastolení komunikace duchovním průvodcům řádu Melchizedeka

5.zasvěcení

Integrace pravé a levé mozkové hemisféry

Aktivuje propojení levé a pravé mozkové hemisféry.

6.zasvěcení

Ochrana žáka od alfy až po omegu

Nastavuje silnou ochranu žáka před negativními energiemi a fyzickým nebezpečím

7.zasvěcení

Rozvoj vědomí

Rozšiřuje pole vědomí a zvyšuje celkovou spiritualitu žáka

8.zasvěcení

Rozvoj soucitu

Začínáme rozumět tomu, že jsme všichni bratři a sestry a pomáhá

nám pochopit pojem a význam slova Jednota

9.Zasvěcení

Čištění kauzálního těla

Čištění tohoto těla je specialitou řádu Melchizedeků, které nám pomáhá

k lepšímu napojení na Vyšší Já a  kde seodstraňují bloky ve spirituálním

vývoji

10.Zasvěcení

Spiritualizace čakrového systému

Toto zasvěcení zvyšuje frekvenci čakrového systému a zjednodušuje tím přístup

k vyššímu nadsmyslovému vnímání

11.Zasvěcení

Zasvěcení k získání odvahy

Odvaha je schopnost umět překonávat svůj strach.  Tímto zasvěcením se zbavujeme

různých zakořeněných strachů

  1. stupeň má dalších 8. zasvěcení.
  2. zasvěcení

Energetizace

Toto zasvěcení pracuje v rovině aury, ve které se odehrávají naše sny a která

se obalí ochraným bílým světlem.  Dochází tímto k energetizaci

fyzického těla.

  1. Zasvěcení

Zasvěcení do světla

Toto zasvěcení aktivuje větší příliv světla do vnitřních orgánů

  1. Zasvěcení

Odstranění implantátů

Odstraňuje jakoukoliv astrální i mimozemskou entitu z našeho

energetického systému

  1. Zasvěcení

Vyrovnání meridiánů

Toto zasvěcení uvádí tok energie v meridiánech do rovnováhy

  1. Zasvěcení

Duchovní vzestup

Zvyšuje frekvenci aury, přičemž nám umožňuje kontakt k duchovním bytostem

řádu Melchizedeků

  1. Zasvěcení

Zvýšení frekvence mentálního těle

Zvyšuje frekvenci tentokrát mentálního těla, což nám taktéž umožňuje

kontakt k duchovním bytostem tohoto řádu.

  1. Zasvěcení

Zasvěcení do radosti

Toto zasvěcení přináší vibrace radosti.  Těmito vibracemi se dociluje

Přitahování pocitů radosti.

  1. Zasvěcení

Zasvěcení ( implantování zlaté kuličky) do Vašeho vědomí

Energie této zlaté koule roste, až proroste vaším vědomím a spojí se s Universem

Začnete dostávat poselství ve formě snů, vizí od duchovních bytostí

Řádu Melchizedeků.