Lightarien-Ki reiki

Původ Lightarien-Ki Reiki

Lightarien-Ki Reiki bylo vyvinuto Sylvií Springer a Ashnu Oberer jako samostný léčebný systém, vycházející z Lightarian™ Reiki, což je značkou Lightarian Institute for Global Human Transformations, který byl založen Jeannine Marie Jelm. Tento vysokovibrační systém reiki byl chanelován a vypracován Jeannine Marie Jelm ve spolupráci s energiemi Nanebevzatého Mistra Budhy v polovině roku 1997. V řadě spirituálních zkušeností byla Jeannine přímo zasvěcena do vyšších stupňů reiki Nanebevzatým Mistrem Budhou a tímto iniciačním procesem byla propojena s energetickými pásmy Lightarian™ Reiki.

Během četných chanelingových sezení sdělil Nanebevzatý Mistr Budha Jeannine, že má připraveny pro lidstvo nové informace k vysvětlení pojmů reiki, které reiki zbaví mystiky a rozšíří je. Popsal jí tyto rozšiřující a dávno zapomenuté aspekty paprsků energie reiki a vysvětlil, že reiki je vlastně budhistický léčebný paprsek a pochází od něj. Tuto energii mělo lidstvo na této planetě odjakživa k dispozici k urychlení duchovního vývoje a léčení na všech úrovních. Je jeho úmyslem nás nyní do existence těchto šesti výše vibrujících „pásem reiki“ zasvětit a znovu probudit naši vzpomínku na ně (vysvětlení k pásmům reiki následuje níže v textu). Úmyslem není nic jiného, než podpořit lidstvo v jeho přizpůsobení se vyšší vibraci, do které již brzy naše Země vstoupí. Poučil Jeannine, aby tuto léčebnou energii sdílela s ostatními a předávala ji dávno osvědčenou metodou výuky a tím, že provede zasvěcení, aby ostatním pomohla a připravila je na pohyb na vyšších úrovních duchovní služby.

Jeannine Marie Jelm je spoluzakladatelkou Lightarian Institute for Global Human Transformation a spoluautorka knihy: „New Humans, New Earth“. Dodatečně k Lightarian™ Reiki chanelovala a vyvinula Jeannine také Lightarian™ AngelLinks, jako slouží jako základ pro systém Engel-Ki, který může být také předáván dál jako volný systém bez registrace.

 

Popis Lightarien-Ki Reiki

V této vzrušující, transformační době, zatímco se vibrace naší planety pomalu dostávají na vyšší úroveň bytí, pracuje stále více lidí s ideami a metodami, které nám jsou nyní dávány k dispozici z duchovních říší. Průvodci, andělé nebo Nanebevzatí Mistři (ať už je chceme nazývat jakkoliv) nás lidi podporují svým vedením, moudrostí a informacemi a jsou nám stále ku pomoci. Všechny druhy léčebných systémů a energetických metod nám – pracovníkům Světla – byly dány k dispozici, abychom je mohli používat jako silný nástroj pro náš osobní rozvoj. Byly vyvinuty nové metody a znovuobjeveny staré moudrosti. Lightarien-Ki Reiki je součástí tohoto procesu.

Význam slov Lightarien-Ki (vyslov lajterien kii) se dotýká vědomě spojení k duchovním úrovním nebo ke „zdroji“ této zvláštní energie Lightarien-Ki. Slovo „Lightarien-„ je odvozenina anglického slova pro „Světlo“ a „Ki“ má své kořeny v japonštině a znamená volně přeloženo „životní energie“. Ve spojení těchto dvou slov je nám jasnější, o co v tomto léčebném systému jde: o kanalizování energie Světla na fyzickou úroveň, na materiálně-tělesnou úroveň, úroveň života. Energie Světla z andělských sfér jsou zprostředkovatelem Lightarien-Ki kanalizována (přiváděna) a jsou mu k dispozici ve formě životní energie, kterou může předávat během svých léčebných seancí.

Během zasvěcení do Lightarien-Ki Reiki vstupuje žák do nepřetržitého spojení se čtyřmi významnými, nanebevzatými energiemi, které budou ještě během tohoto tréninku přesně popsány. K tomu potřebuje učitel Lightarien-Ki energetický pomocný prostředek, takzvanou „Boží duhu“. Jako první se vybuduje spojení s energiemi Nanebevzatého Mistra Budhy, aby mohla být rozšířena práce s energií a naváže se spojení s Gaiou, Matkou Zemí. Potom je adept na zasvěcení propojen s léčebnými energiemi Nanebevzatého Mistra Lanto a Nanebevzatého Mistra Sanandy, který zastupuje Ježíše Krista. Zatímco Mistr Budha dodává energie rudého paprsku a Matka Země modrého paprsku, zastupují Mistr Lanto a Sananda zlatý a bílý paprsek Boží duhy a ztělesňují tím ještě výše vibrující energie. Univerzální duha propojuje během zasvěcovacího obřadu učitele a žáka, aby vytvořili to, co nazýváme „Chrámem Božího léčení“.

Chrám nám slouží jako energetický nástroj a vytváří zvláštní prostor a potenciál pro silné léčení na fyzické úrovni. Čtyři energie shora jmenovaných bytostí pracují všechny společně na vytvoření chrámu. Po tvém zasvěcení do Lightarien-Ki Reiki máš při své léčebné seanci s klientem a při zasvěcování svého žáka k dispozici léčebné energie Chrámu Božího léčení. Chrám Božího léčení a energie těch čtyř bytostí zde byly popsány jen několika větami a budou obšírně vysvětleny ve skriptech mistrovského tréninku (úroveň – Level II).

Práce s energiemi Lightarien-Ki Reiki má za cíl spojit lidi s energiemi duchovní úrovně pro podporu osobního i planetárního procesu vzestupu: duchovní transformaci, která v této době na Zemi probíhá. Zatímco se přibližujeme k této události, obdrželi jsme my, lidé z duchovních úrovní řadu nástrojů, aby nás podpořily na naší cestě. Také zasvěcení do Lightarien-Ki Reiki je takovým nástrojem pro permanentní propojení s nejvýše vibrujícími energiemi reiki Nanebevzatých Mistrů, aby byl náš duchovní vývoj usnadněn a urychlen.

Při učení, jak zacházet s éterickými energiemi Světla, jde také vždy o osobní aspekty rozvoje praktikujícího: rozšíření vnímání, získání vlády nad sebou samým, očištění, léčení, aktivační práce a manifestace. Při zacházení s energiemi Světla začíná praktikující vidět Světlo jako stále přítomnou, jemněhmotnou energii, která se projevuje ve všech životních formách a strukturách, které nás obklopují. Jak nás učil už Einstein, sestává vše z energie, také to, co nazýváme hmotou, včetně našeho fyzického těla. Tento holistický životní úhel pohledu nám umožňuje jednoduché pochopení, že se všechny úrovně našeho jemněhmotného a fyzického těla pomalu mění a transformují, pokud se oddáme svému vývoji a koncentrujeme se na osobní duchovní proces.

 

Získání vlády nad sebou samým je začátek každého duchovního procesu probuzení. Čím čistějším se v průběhu svého vývoje staneš, tím efektivněji se můžeš léčit, čím více se čistíš a léčíš, tím vyšší je Tvůj podíl na osobních, energetických aktivizacích. Toto všechny vede k nádherné „vzestupné spirále“, ve které si náhle uvědomíš sama sebe, jak sám vytváříš svůj život a vědomě projevuješ veškeré události.

Odkrýváme a rozvíjíme se na této cestě rozdílnou intenzitou a rychlostí. Zatímco projevujeme v životě naše učební a růstové lekce, dochází poměrně přirozeně v těchto oblastech k vývoji. Protože však Boží plán pro lidskou a globální transformaci dramaticky ovlivňuje náš osobní vývoj, cítí mnoho z nás, že naše procesy by měly být urychleny, a sice víc, než je přirozený postup, ať už probíhá jakkoliv. Pro ony lidi, kteří sami cítí, že se nachází v takovém „expresním vlaku“ duchovního vývoje, může být podporou z duchovních úrovní zasvěcení do určitého systému reiki. K urychlení těchto procesů osobního vývoje u těchto lidí a k jejich podpoře byl vytvořen systém Lightarien-Ki Reiki, aby mohli být na své cestě provázeni vlivy čistých andělských kvalit, jako je bezpodmínečná láska a neposuzování.

Lightarien-Ki Reiki se koncentruje na osobní duchovní vývoj: léčení éterických polí a fyzického těla zasvěcovacím procesem, tedy navýšením osobních vibrací. Stav „vyléčení“ je jednoduše stav „bytí v rovnováze“ se sebou samým, s ostatními a naším okolím. Energie Lightarien-Ki Reiki stimulují a urychlují tento léčebný proces, návrat k přirozené rovnováze ve všech oblastech našeho života.