Kundalini reiki

Ukončením jedné etapy vývoje lidstva dle mayského kalendáře máme před sebou 2 duchovní cesty. Tu starou s reiki systémy, energiemi a duchovní učení pro 3. dimenzi a další nebo jít novou duchovní cestou – přímou cestou k sobě, bez oklik.
Kundalini reiki a energy = úhel pohledu staré duchovní cesty, který je vyjádřen v celém textu viz níže.

Od Stvořitele přišla za Kundalini-Reiki dokonalejší náhrada KUNDALINY-ENERGY, její tok energie je již v rovnováze směrem nahoru a dolů současně.
Kundalini Reiki je dvanáctistupňový systém zasvěcení.
Prvními třemi zasvěceními dosáhnete úroveň Mistra a pak můžete ostatní také zasvěcovat do těchto energií. Kundalini-Reiki uvedl dánský učitel meditace Ole Gabrielsen a jeho vědění bylo channelováno Nanebevzetým Mistrem Kuthumi.
Mistrovská energie čistí těla i Ducha a vyjasňuje problémy ega. Je podporováno univerzální vědomí, láska a harmonie.
Pomáhá jemným a bezpečným způsobem vědomě vést energii Kundalini tak, aby vyživovala naši duši a byla i výživou i pro naše tělo a buňky.
Spojuje Matku a Otce v jeden celek. Odtud plyne to osvícení u lidí, kteří probuzení Kundalini prožili. Proudění energie páteří vzhůru je spojeno s prožíváním všech rozměrů bytí.
Jsme to my, kdo tyto dvě části odděluje a my jsme zároveň těmi, kdo může umožnit a ztělesnit jejich opětovné setkání. Její síla je v každém z nás ukryta. Je to síla obrovské energie a moci. Někteří lidé se jí obávají, protože vyslechli příběhy těch, kteří jejím náhlým probuzením prošli zcela nepřipraveni. Valící se energie narážela plnou silou do jejich bloků, do jejich nezpracovaných záležitostí v čarách a nacházela si cestu ve svém toku ven v místech nejmenšího odporu.
Probouzení Kundalini proto musí být vždy spojené s duchovní prací a vlastním úsilím a odpouštěním všeho, co brání v našem dokonalém vyjádření, co kazí naši čistotu a co brání Kundalini ve volném pohybu. Zasvěcení Kundalini Reiki je takovým procesem. Tento systém přináší takové nástroje práce s energií, které podporují tento proces jemnější a bezpečnou cestou.
Stav před Kundalini ReikiV Kundalini – Reiki se nepoužívají symboly, pracuje se s energií přímo, myšlenkou se čistí bloky a staré nevyřešené emoce či situace, je proto velmi snadné s ní pracovat.

Kundalini energie sídlí v každém z nás, je to tzv. hadí, dračí síla svinutá v základní kořenové čakře, kde spí a čeká na probuzení a aktivování. Tím, že aktivujete energii Kundalini pozvednete a pročistíte svá energetická centra od kořenové čakry směrem vzhůru po páteři. Je-li tato síla probuzena, pak vystupuje vzhůru, prochází energetickými centry (čakrami) energie a její působení se projeví ve formě duchovního poznání a mystických zkušeností.

Kundalini-Reiki 1

 • otevírá kanál a umožňuje energii proudit, jsi připravován/a na probuzení kundalini
 • je otevřena a také posílena temenní, srdeční a ruční čakra
 • učíš se léčit kontaktně i na dálkuStav po Kundalini Reiki I
 • z pohledu vibračních úrovní energií se rovná zasvěcení Kundalini-Reiki třem stupňům systému Usui-Reiki

Kundalini-Reiki 2

 • zasvěcení je možné přijmout nejdříve 2 dny po zasvěcení do Kundalini 1 (u začátečníků při práci s energiemi doporučený odstup 7 – 10 dnů mezi zasvěceními)
 • zesiluje kanály reiki
 • je probuzena jemně a bezpečně energie a oheň kundalini, který dosáhne minimálně čakry solar-plexu a jsi připraven/a na úplné probuzení energie kundalini
 • na podporu svého očistného procesu doporučuji pravidelně používat meditaci kundalini (ve skriptech), silněji se rozproudí energie
  Stav po Kundalini Reiki II

Kundalini-Reiki 3, Mistr/učitel (certifikát)

 • zasvěcení se doporučuje přijmout asi 10 dnů po Kundalini-Reiki 2
 • zasvěcením v tobě může energie proudit plnou silou. Je otevřena základní čakra a celý energetický kanál je rozšířen nad úrovní čaker.
 • staneš se mistrem a můžeš energii předávat dál.
 • lze čistit i traumata spojené s porodem, prenatálním věkem, minulými (případně budoucími) životy, karmické vztahy a spoustu dalších problémů

Počet zasvěcení: 3

Předpoklad: jediný a to tvůj zájem s energií pracovat
Stav po Kundalini Reiki III

Dále můžeš pokračovat 2 cestami zvyšování a zjemňování energie Kundalini:

 • projít 9 stupni Booster, které v tobě zesílí působení kundalini, více pročišťuje čakry a energetické kanály, neobsahuje nové informace (bez manuálu)
 • druhou cestou je pokračovat v Gold-Reiki, ta obsahuje 3 zasvěcení,která končí stupněm Gold-Reiki Mistr/učitel s manuálem. Gold-Reiki je jiná vibrační frekvence než Kundalini-Reiki a je pociťována jako měkčí. Je to příjemná, láskyplná energie. Rozhodni se svým pocitem, jak hodláš pokračovat: zesílit či zjemnit.

Můžeš projít i oběma cestami, jedna druhou nevylučuje.
Kundalini-Reiki-Booster I.

 • zasvěcení Kundalini-Reiki 4, Kundalini-Reiki 5, Kundalini-Reiki 6
 • zdvojnásobí se energetická úroveň

Mezi zasvěceními by měl být odstup nejméně 5 dnů k zajištění jemného rozšiřování energie.
Po ukončení Kundalini-Reiki-Booster I. můžeš do tohoto systému zasvěcovat ostatní.
Kundalini-Reiki Booster II.

 • zasvěcení Kundalini-Reiki 7, Kundalini-Reiki 8, Kundalini-Reiki 9
 • dosáhneš plné úrovně Kundalini-Reiki
 • můžeš do těchto stupňů zasvěcovat ostatní
 • oproti Kundalini-Reiki 3 je energetická úroveň čtyřnásobná.

Mezi zasvěceními by měl být odstup nejméně 5 dnů k zajištění jemného rozšiřování energie.
Kundalini-Reiki Booster III.

 • zasvěcení Kundalini-Reiki 10, Kundalini-Reiki11, Kundalini-Reiki 12
 • dosáhneš maximální možné úrovně kundalini-reiki
 • můžeš do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

 

Léčení

Léčení na blízko probíhá klasicky – přikládáním rukou, aktivováním Reiki.
Při léčení na dálku si představte obraz klienta nebo klientovo jméno v dlani své ruky, pak dlaně spojte dohromady. Aktivujte Reiki. I když po 3 – 5 minutách pocítíte konec energetického toku, v těle klienta bude hojivá energie dále pracovat.
Touto energií lze léčit karmické problémy, vztahy, situace atd.

Kundalini čakry