Keltské reiki

KELTSKÉ REIKI (CELTIC REIKI) je obdobou USUI-DO REIKI, využívá vibrací Země a vybraných stromů i keřů za účelem vytvoření vhodného prostředí pro energetické léčení. Tento typ REIKI energie kopíruje frekvenci (vibrace) rozličných stromů a keřů, takže její přirozeností je pracovat v souladu s původní keltskou moudrostí. KELTSKÉ REIKI je přeneseně „Zemskou REIKI“, jež je více přijímána kořenovou čakrou, než skrze korunní čakru (případ USUI-DO REIKI). To by se dalo v některých ohledech přirovnat ke KUNDALÍNI REIKI, až na to, že KELTSKÉ REIKI spíše vytváří podobné podmínky jako tradiční USUI-DO REIKI, i když je tato původní forma značně ovlivněna keltskými energetickými technikami.

KELTSKÝ OGHAM

Keltský Ogham je posvátnou druidskou abecedou, která byla vytvořena duchovními vůdci KELTŮ a byla používána jako tajná metoda komunikace (nejen za účelem zapamatování si jejich bohatých znalostí o stromech). Obsahovala skrytá tajemství ohledně věšteb a magie, která byla rozluštitelná pouze pro zasvěcence.   Vzhledem k faktu, že KELTOVÉ od počátků chovali velice úzký vztah a úctu ke stromům (věřili, že mnoho z nich je obydleno bytostmi, či má vlastní duši), je tato magická abeceda hluboce propojena se stromy.

Tato abeceda pojmenovaná po irsko-keltském Ogmovi, bohu výmluvnosti a učení, se skládala z dvaceti znaků (tři sady po pěti souhláskách a pěti samohláskách). Každý z nich nesl jméno nějakého stromu. Znaky Oghamu byly vytesány na kamenech, vyryty na dřevěných holích (což její použití jako metody pro psaní téměř vylučuje díky náročnosti), ale jako jazyk symbolický se druidská abeceda ukázala být velmi silnou metodou. Odrůdy stromů, jež používala ve svých znacích, byly velice specificky vybírány vzhledem k vlastnostem, jež dané stromy nesly (povětšinou archetypy, vedoucí k jejich spirituální podstatě). Takto se stromy rozdělovaly do tří hlavních tříd – náčelníci, rolníci   a keře (nevolníci), což pro Druidy reprezentovalo jejich zařazení co do důležitosti.

Zasvěcením do KELTSKÉHO REIKI se nejen všestranně zvýší vaše síla, ale ocitáte se také         v pozici, kdy daleko více zodpovídáte za přírodu a její průvodce i všechny přírodní duchy. Ti vám koneckonců sami propůjčili možnost používání jejich zvláštní energie. Možná si časem budete přát propojit se daleko více se stromy, strávíte nějaký času užíváním si jejich energií, což díky této komunikaci v konečném důsledku nejen napomůže planetě samotné a stromům na ní rostoucím, ale možná také obdržíte nové symboly, vzhledem k tomu, že keltský Ogham, ještě není kompletní.

V každém případě buďte opět připraveni na možné čistící procesy, jež i toto zasvěcení doprovází.

Symboly KELTSKÉHO REIKI se spolu mohou kombinovat za účelem vytvoření nových energií, vibrací, jež přímo odkazují na konkrétní „energii Lesa“. Každý les (tak jako člověk) je individualita a je tím jedinečný, jelikož je složen z rozdílných kombinací stromových energií. Písmena keltské abecedy se dají použít pro vytvoření SLOV, která pak mohou sloužit pro napsání „knihy“ léčebných praktik         a léčit tak jednotlivé symptomy nemoci i nemoc jako celek.

V tomto je velkou výhodou původní účel KELTSKÉHO REIKI. Pro praxi to znamená, že pracuje  v mnohavrstevných úrovních a může tak změnit člověka multi-dimenzionálně, což mu třeba někdy             v budoucnu umožní najít svou vlastní cestu životem, či nalézt vlastní pevné místo ve vesmíru. Trojice KELTSKÉHO REIKI je velice silná: Energie, Moudrost a Život kombinovaná ve velice zajímavé syntéze. Proces „psaní“ léčebných postupů KELTSKÉHO REIKI je trochu odlišný od normálních léčení v jiných typech REIKI, jež používají jen jednotlivé symboly. Průběh léčby KELTSKÝM REIKI vypadá tak, že postupně změní frekvenci a následně pak intenzitu, jelikož symboly použité v sérii mění své frekvence. Napsáním „keltského léčebného cvičení“ kultivujete specifickou novou energii, jež je pak použitelná během celého léčebném procesu, silněji rezonuje a dostává se hlouběji ve všech úrovních.

Jako ilustraci možností „keltského léčebného cvičení“ vezměte v úvahu následující scénář pro někoho, kdo ztratil smysl života a nedokáže se dívat s nadějí dopředu. Zaměřuje se proto pouze na nejbližší budoucnost, východiska se snaží najít pouze v krátkodobých odpovědích mnohem častěji než                    v dlouhodobém pohledu na věc. To následně vede jeho myšlenky k neschopnosti udělat cokoliv a on se tak ocitá v bodě, kdy se zákonitě zablokuje. Napsání příhodného cvičení pak bude vypadat takto:

 

Nalézt cestu skrze labyrint: Gort

Vidět vše s větším rozhledem: Ailim

Pročištění myšlenek: Huathe

Nalézt pravdu: Uilleand

Vytvoření svatyně: Koad

Vytvoření stálosti: Mor

Zvýšení síly léčení: Ioho

 

Požádejte pak při léčbě vaše průvodce o pomoc, případně si vepište znění celého cvičení na dlaně, či nad klienta, nebo si je vizualizujte: GAHUKMI.

 

Čím více budete pracovat s keltskými symboly, tím více se za nimi plynoucí energie zafixuje nejen v paměti vašeho těla, ale i v intuitivním vědění, takže budete později schopni vytvářet mnohem složitější a silnější cvičení. Z počátku budete vedeni, ale přijde čas, kdy budete schopni vytvářet velmi silné léčby a KELTSKÉ REIKI se stane vaší druhou přirozeností.

Keltská mistrovská technika zahrnuje i tzv. „Keltský Kalendář“. Není možné zde vysvětlit tuto techniku úplně, jelikož je velice individuální a záleží na osobní astrologii.

Keltské megalitické stavby v Knowthu (stáří 4500 let), v známé oblasti New Grange (Irsko), viz obr. str. 3 nahoře

V zásadě všechny stále zelené stromy jsou mnohem silnější v zimě, opadavé stromy zase v létě, ačkoliv jasnost energie kolísá po celý rok. Kupříkladu, cyklus RUISU je mnohem výraznější během příprav na změny na jaře, než při změně během podzimu.

Časem jistě poznáte, že během určitých období roku jsou jisté symboly někdy celkově silnější než ostatní. Toto se děje na základě faktu, že jejich rezonance je         v jedné linii s vaší osobní rezonancí a proto by bylo dobré udělat si poznámky ohledně těchto posunů do pracovního deníčku, aby jste v krátké době rozpoznali svoje vlastní tranzity. To se bude hodit pro zjištění vašich „zlatých symbolů“ pro tzv. zlaté časy. Je běžné, že takto naleznete jeden, nebo možná dva symboly za měsíc a tyto pak mohou být použity pro zajištění nejlepších výsledků terapie                 v jejich naprostých silových vrcholech tolikrát, kolikrát je to jen možné a to jak na sebe, tak na ostatní.

Určitě je dobré zapamatovat si, že energie během jednotlivých fází měsíce hraje v Keltském energickém systému velkou roli. Pakliže pracujete s energiemi ve dnech od Novoluní k úplňku, budete pracovat daleko efektivněji, než v čase od úplňku k Novoluní.