Brain Heart Connection

Věděli jste, že srdce ze všech orgánů v lidském těle generuje nejsilnější elektromagnetické pole? Je tak silné, že jej lze naměřit i na několik kroků od vašeho těla. Navíc se mění v závislosti na vašich emocích.

Protože srdce vytváří nejsilnější elektromagnetické pole, informace, které se do něj ukládají, ovlivňují každý orgán a každou buňku v těle. Možná proto je srdce prvním orgánem, který začne v lidském zárodku pracovat. Kromě elektromagnetického pole má srdce svou vlastní inteligenci, což je důvodem, proč někteří neurokardiologové o něm hovoří jako mozku v srdci nebo také pátém mozku (vedle plazího mozku, starého mozku savců, mozkové kůry a prefrontální kůry). „Asi dvacet dní po početí srdce začne pracovat, zatímco mozek až zhruba po 90 dnech. Tato informace nám říká, že mozek je oproti srdci druhořadý,“ píše ve své knize Staradigm Pao L. Chang.

Podle neurokardiologů se srdce neskládá jen ze svalových buněk, ale tvoří ho ze 60 až 65 procent neurony. Výzkumníci z Institutu HeartMath prováděli experimenty, které dokázaly, role srdce není omezena jen na pumpování krve. Jsou přesvědčeni, že tento orgán má svoji vlastní inteligenci a že hraje významnou roli v tom, jak člověk nazírá realitu.

Srdce, mozek a cítění

Říká se, že srdce a rozum se spolu sváří. Lidé stále řeší, zda upřednostnit myšlení či cítění. Ti racionálně založení budou tvrdit, že rozum člověku pomáhá, aby se nedostal do potíží, neboť mysl uvažuje z hlediska toho, co se vyplatí a co přináší prospěch, a nabízí člověku nejbezpečnější a nejefektivnější řešení, jak se ochránit před riziky. Srdce na druhou stranu nám dovoluje vycítit, co je pro nás nejlepší na niterné úrovni a uvádí nás do souladu s intuicí a s vyšší úrovní vědomí. Jakmile se však řídíme buď jen mozkem, nebo srdcem, můžeme se dostat do problémů. „Mysl se bojí hledat štěstí mimo komfortní zónu a srdce si zase někdy žádá neznámá a riskantní rozhodnutí. Pokud budeme používat obojí ve vzájemné rovnováze, může nám to přinést obrovské pochopení,“ říká Pao L. Chang.

O energii samotné

Spojení mozku a srdce, je krásný energetický nástroj, který pomáhá zlepšovat vibrující energie a nervové připojení mezi Vaším mozkem a srdcem.

Energie má silnou duchovní přirozenost, která smí změnit vaše vědomí, a dá vám přístup do vaší duševní paměti… a tak Vám pomáhá  ve Vaše duchovním učení. Je to opravdu silná duchovní energie a silná pomůcka pro každého, jehož spiritualita je připravena se probudit.

Ve vibraci čakry Třetího oka, společně se srdeční čakrou se zlepšuje energické a nervové připojení mezi vaším mozek a srdcem. Vibrace jsou velmi silné chvění v srdeční čakře a ve vyšší srdeční čakře. Soustředěním se tak povzbuzuje mysl, aby slyšela touhy srdce…. a abychom porozuměli tomu co je pro nás potřeba.

BHC energie má silné reakce v rámci Třetí oko … a jeho energie je velmi silná  pro pochopení nových vzrušujících duševní schopnosti. Může vám pomoc se naučit jak být více duchovní člověk… a to by mělo být použito pro lepší komunikující s duchovními průvodci. BHC energie vás bude  stimulovat v rozvíjející se intuici.

BHC je do značné míry založeno na srdci a bude stimulovat pozitivní pocity, jako je štěstí a uznání za vše, co máte ve svém životě.

BHC má silnou životní sílu, která vytváří vynikající způsoby, které lze použití pro léčení fyzického těla. Tato síla vám pomůže z depresí, protože přináší přepůvabný pozitivní pocity. Jako jeho energie protéká skrze srdeční čakru dolů směrem k první čakře … což vám pomůže k vyléčené mnoha fyzických potíží. BHC pomáhá s léčením nadledvin při únavě nebo při odbourání nenávisti ve Vás uložené. Pomáhá s imunními problémy, jako např. chronický únavovým syndrom. BHC vám pomůže s problémy na vašem fyzickém srdci, stimulují neaktivní štítnou žlázu, a pomáhá přinést celkový uzdravovací proces v těle.

Celkem se u BHC provádí jedno zasvěcení a dvě meditace pro přijetí této energie.