Boží pečet

Autorka: TAISHA TAUMA

 Boží pečeť mi byla předána před několika lety. Tímto naprosto nečekaným zasvěcením se mi otevřely možnosti naprosto netušené. Propůjčit své tělo Bohu bylo, je a vždy bude jedinečným transcendentálním zážitkem.

V počátcích jsem měla pečeť předávat jen určitým osobám, nejčastěji to byli mistři učitelé, se kterými jsem aktivně spolupracovala a věděla jsem, že jsou na něco takového připravení.  Později mi byl udělen příkaz darovat pečeť některým žákům v průběhu klasických zasvěcení. Hlas jsem uposlechla a prováděla pečetění rukou i těm, které jsem viděla prvně v životě. Volba Vyššího Já byla neomylná , což se ukázalo až s odstupem času.

V konečné fázi jsem vedená předávat pečeť všem, kteří o to požádají a s radostí mohu říci, že i oni jsou díky vstupu lidstva do věku Vodnáře připravení nést tak silné energie.

Doba se hodně mění, když se ohlédnu zpět 10 let mojí aktivní duchovní cesty, proces zrání lidstva se opravdu neskutečně zrychlil.

Proto vám s radostí přináším Boží pečeť.

Fakta:

Boží pečeť činí z člověka novou bytost – pokud tento proces přijme.

Energie jsou naprosto odlišné od Reiki nebo podobných energií. Je sice také teplá, ale naprosto jinak než je známo od životní energie Reiki . Člověk se brzy naučí rozeznávat tyto vibrace.

Boží energie = Boží Světlo = reintegrační energie se kterou se dokáže spojit naše mysl.

Celistvosti zdraví dosáhnete vědomým pozorováním toku energií uvnitř těla a mezi tělem a jeho okolím.

To vyvolá vědomé spojení s okolím – energie, informace

Spojení vyvolá autoregulaci – samoléčení = řád , celistvost s jednotou

Celistvost se projeví jako pohoda, vnitřní klid, zdraví, automatické léčení

Naopak nemoc vyvolávají nepozornost – když nevnímám tělo a tok energií, oddělím se od celku.

Dojde ke snížení autoregulace.

Snížená seberegulace vede k chaosu = nemoc.

Principem „rozpečetění“ dlaní je aktivace BOŽÍHO SVĚTLA, BOŽÍ ENERGIE, která je nejsilnější a nejčistší formou energie.

Tato síla je tvořivá a uvádí vše v jednotu.

Vaším úkolem není jak jste zvyklí energii řídit, barvit, provádět diagnostiku apod.

naopak

vaší hlavní úlohou je nedělat nic a JÍT ENERGII Z CESTY !

Čím víc jste zaangažovaní, tím hůř energie teče. Vy máte být pouze spouštěčem. Popřípadě nabídnete své tělo jako nástroj boží vůle.

NENÍ ZÁMĚR , NENÍ VŮLE , JE POUZE ČISTÉ BYTÍ

Boží Světlo je jako mokré mýdlo. Čím pevněji se ho snažíte uchopit tím rychleji vám vyklouzne a vy se jej snažíte znovu uchopit ale marně.

Pouze s jemným dotykem jste schopni mýdlo podebrat.

Umění je v tom energii nechat proudit bez člověčí vůle:

„ BUĎ VŮLE TVÁ jako v nebi tak i na zemi………….“

Nejlepším přístupem je zůstat hravým dítětem, které si na nic nehraje,ale je hravé.

VY POUZE PŘIJÍMÁTE, NIC NEVYSÍLÁTE to je základní myšlenka.

Tomu se říká entertaiment – energ. pole se vyrovnávají tak , že element s pomalejší vibrací má tendenci synchronizovat – sladit se – s vibrací rychlejšího elementu.

Váš klient pomalejší vibrace se sladí s tou vaší světelnou a tím vyvolá ozdravný proces…

Zjednodušeně řečeno: Vy se naplníte Světlem a okolí se začne dolaďovat na vaši Světelnou vibraci. Tak to funguje !

K přenosu této vibrace tak dochází automaticky v celé společnosti. Teorie 100 opice popisuje tento fenomén. Jednoduše řečeno, jeden ze sta se naučí aktivovat toto Světlo, obnoví své spojení s 12D úrovněmi, oživí 12 vláken, změní své vibrace a na principu sté opice se to samé stane u někoho jiného „přirozenou cestou – evolucí“.