Antlantis Healing System (Arolo)

Arolo-Tifar© bylo starší jméno Atlantis-Healing-System (Atlantského léčebného systému), přičemž Arolo znázorňuje stupeň 1 a 2 a Tifar Mistrovský stupeň.

 

Dějiny Arolo

Franz Eckard Strohm objevil znova AROLO v roce 1993 – 1994, když o ni našel informace v Akasha kronice. Franz Eckard Strohm je velice známý léčitel, medium a jasnovidný muž, který založil R.A.I. (hlavní sídlo je v Kolíně, Německo)

Co je AROLO?

Podle Atlantiské Abecedy znamená AROLO:

A = božskou harmonii

R = božskou energii

O = nevinu, čistotu, neposkvrněnost

L = božské světlo

O = nevinu, čistotu, neposkvrněnost

Definice AROLO

AROLO je jemný, subtilní druh diagnózy a energetického léčení, které udává skutečnou příčinu onemocnění a může ukázat správný druh léčení.

Co znamená AROLO?

AROLO je:

  • druh učení, jak se stát opět čistým, nevinným dítětem, zkrze pomoci božské energie, harmonie a světla.
  • cesta znovuobjevení krásy a pravdy v nás samých.
  • způsob, abychom se zlepšili.
  • je cesta harmonie mezi vnitřními a vnějšími myšlenkami a slovem, bohem a člověkem.
  • je cesta, na které může člověk znovu objevit svou vlastní duši, svoji vlastní božskou bytost.
  • je cesta k bohu, aby se vrátil zpět k víře.
  • je cesta, jak se můžem znovu spojit s Univerzem.
  • je cesta, znovu v nás objevit božskost.

 

ATLANTIS-AROLO-TIFAR Systém

AROLO systém je částí energetického terapeutického systému, který byl používán starými atlantskými mistry, známý jako ATLANTIS-AROLO-TIFAR.

Tento systém je znázorněn formou pyramidy, která je rozdělená na tři složky (ve zkutečnosti je systém rozdělen do pěti složek).

Prvním krokem je Reiki (zahrnuje tradiční systém, tak jako před nedávnou dobou objevené netradiční). Tento první krok byl znám, naučen a byl používán vším obyvatelstvem. Po nějaké neurčité době (záleželo na každém jednotlivci) během níž zasvěcenec přijmul energii, pracoval s ní, věděl co s ní může dělat, otevřel si nové horizonty představ, aby porozuměl lépe sám sobě, druhým a univerzu.

Potom byli ti, kteří se o to nejvíce zajímali a zrovna tak ti, kteří byli nejdále vyvinutí, pozváni k atlantskému chrámu, byli vyvoleni zakončit svůj trénink. To je AROLO-TIFAR.

TIFAR je krokem mistra, těch, kteří jsou v harmonii s vesmírem. Jen oni měli možnost, vyučovat nově příchozí.

AROLO Systém

Reiki pracuje v každé úrovni (tělesné, duševní, emocionální a spirituální), čili všeobecně v oblastech nemoci, zdraví a tak podobně.

AROLO pracuje na úrovni onemocnění, v příčině energetické disharmonie. Pacient přemění Reiki zkrze své čakry, zatímco AROLO má přímý a spontální efekt na pacienta a léčení může přijít přesně.

V Reiki neexistují žádné diagnózy, ale u AROLO ano. Reiki nepracuje na příčině onemocnění, AROLO s ním pracuje přímo.

U Reiki řídí pacient tok energie, kterou přijímá, u AROLO to funguje na určité energetické úrovni, která se shoduje všeobecně s příčinou onemocnění.

AROLO není výkonější energií než Reiki, ale představuje jinou úroveň lidského vědění, funguje v jiných rovinách.

Zde je vysvětlení, proč tyto dva systémy nekonkurují. Oba mají vlastní způsob, jak pracují, jejich vlastní energie, kterou se mohou velice dobře doplňovat. U Reiki můžeme říct, že je spíše pasivní, zatímco AROLO je spíše aktivní.

AROLO se vměšuje, hledá, analyzuje, vyvozuje a udává, jakým určitým programem by se mělo postupovat, aby se dosáhlo úrovně příčin. Proto je AROLO viděno jako aktivní. Psivní a aktivní se smíchá a tak vznikne rovnováha.

Yin – Yang, muž – žena. To je univerzum: rovnováha.

 

Lidské a božské znázornění v AROLO systému

V univerzu existují dvě velké energie: bůh a člověk (jak byl stvořen na začátku).

Ve všech počátečních školách, je člověk znázorňován rovnostranným trojúhelníkem, špičkou nahoru, (přání lidí směrem k božskému, přání matérie znázornit směrem k duchu).

Božskost se znázorňuje rovnostranným trojúhelníkem se špičkou dolů, (duch, který se v materii a zkrz matérii znázorňuje sám).

Když se tyto dva rovnostranné trojúhelníky promíchají, dostaneme hexagram, symbol harmonie mezi božstvím a lidstvem.

Proto uvádí AROLO tyto dvě energie (bůh a člověk) do harmonie a rovnováhy jako zprostředkovatel těchto dvou. AROLO jedná na božské úrovni, aby mohlo učinit diagnózu a na lidské úrovni, aby mohlo léčit.