Ama Deus

Ama Deus je silný šamanský léčebný systém, který též napomáhá duchovnímu vývoji. Láska Boha Tupã slouží ke spojení s vesmírem a k předávání energie.

Symboly jsou použitelné různým způsobem, i když mají specifické významy.

Vizualizují se hlavně třetím okem. Energie je předávána také třetím okem a pokládáním rukou.

Systém spočívá na toku energie, který vzniká ze spojení mezi člověkem, Bohem Tupã a Matkou přírodou. Jinými slovy na otevření dveří k přímému spojení s přírodou, např. stromy, zvířaty, kameny, rostlinami, větrem atd.

Toto spojení se otevírá zvláštní mantrou.

Stejně jako reiki může být Ama Deus posílán na dálku.

ŠAMAN (Ama Deus – úroveň 2) se stává kanálem pro lásku Boží a přírody (v šamanismu Guarani lze přírodu chápat jako Matku přírodu stejně jako Božství) – šaman se stává prostředníkem mezi nebem a Zemí.

Energie je předávána správnou intencí a zasvěcením. Ama Deus tedy nemůže být nikdy použit ke škodě ostatních a může být používán jen zasvěceným člověkem.

Ama Deus může být použit k: ošetření fyzického, duchovního a emocionálního těla našeho, ostatních, zvířat, rostlin atd. v současnosti a na dálku; při pomoci umírajícím v tom smyslu, aby umírající pochopil, že smrt je novým začátkem.

Novorozeným pomáhá zabydlet se na Zemi. Ama Deus předává duchovní informace ve snech, umožní cestování do minulých životů a přístup do akašické kroniky.

Jako šaman Ama Deus jsi částí duchovní egregory.

 

Historie Ama Deus

Ama Deus je šamanský léčebný systém, který je používán indiány Guarani již 6000 let. Protože žili Guarani vždy v přímém spojení s přírodou je srozumitelné, že toto okolí přímo ovlivňovalo jejich duchovnost a z toho vyplynul takový jednoduchý a účinný systém.

Podle jejich víry neexistuje „nemoc ……..“.

Podle jejich pojetí je vše duchovní a nemoc je chybějící rovnováha, která je ovlivňována vnějšími silami.

Když se tyto síly (jako cizí energie nebo duchové atd.) odstraní, rovnováha je znovu nastolena a člověk se uzdraví.

Šamani Guarani věří, že láska je uzdravující silou a že jsou šamani jednoduše kanálem této energie, která přichází z nevyčerpatelného zdroje.

Svatý  pták  Uirapuru  je  duchovním  poslem  Guarani  a  je  vždy  v  systému  Ama  Deus přivoláván.

Ama  Deus  byl  zveřejněn  Alberto  Aguasem,  brazilským  léčitelem  a  lékařem  z  našich kulturních kruhů.

Žil mezi indiány Guarani, aby zajistil lékařskou péči, což je trochu ironie, protože podle pojetí Guarani není lékařská péče potřeba, protože nemoci neexistují.

V každém případě se během soužití s indiány Guarani naučil šamanskou léčebnou metodu a zavedl ji do našeho světa pod jménem AMA DEUS (portugalsky: miluj Boha!). Tento systém pak vyučoval až do své smrti v roce 1992.

Energie Ama Deus

Při  použití  Ama  Deus  se  šaman  spojuje  s  vesmírnou  láskou,  vlastně  Bohem.  Vědění o existenci nějaké univerzální síly, která uklidňuje utrpení a léčí je velmi rozšířeno. Nacházíme je u indiánů Kahuna, Inků, atd. Reiki je jeho nejrozšířenější formou. Společně mají všechny lásku, která musí být přítomna u všech modalit, aby způsobila skutečné uzdravení. Když se  spojíme  s  vesmírnou  energií,  můžeme  tuto  energii  nechat  proudit ke konání dobra, k léčení a obnově.